Jdi na obsah Jdi na menu
 


Boj o vnímání menšin v Arabském světě

Boj o vnímání menšin v Arabském světě

Rachel Shabi - novinářka

Všude, kam se na Blízkém východě podíváme, je sektářství na vzestupu - nebo alespoň převažuje v mediálním zpravodajství. Nevyčíslitelné utrpení a ztráty na Blízkém východě jsou líčeny jako výsledek náboženské nenávisti: mezi sunnity a šíity; mezi muslimy a křesťany. S tím jak jsou země jako Sýrie a Irák zahlceny krvavým utrpením a smrtí, neustále na vysvětlenou říkáme, že jde o sektářství, o dlouhodobě doutnající napětí a staré nenávisti. Takto prezident Barak Obama zaobalil všechny důvody do jedné fráze „o starých sektářských rozdílech“, aby zdůvodnil, proč USA nebudou v Sýrii provádět nálety, když vše.

Zajda al-Ali , autor knihy „Boj o budoucnost Iráku“ - Jak korupce, nekompetentnost a sektářství podkopávají demokracii, říká, že "stará nenávist " byla podobně uplatněna západními analytiky a médii jako jediné logické vysvětlení pro smrtelné rozštěpení Iráku po americké invazi v roce 2003.  Popisují společnost, jakoby se všichni navzájem nenáviděli a nemohli to překonat. To je právě ten způsob, toto setrvalé zpravodajství, které má své důsledky. Nejen to, plány vypracované po invazi americkými okupanty v Iráku byly katastrofálně založeny na této údajně vrozené nenávisti a ořezávaly zemi, rozkouskovávaly politický život a zasévaly semeno trvalé nestability. Americká média mají velmi navíc silný vliv, protože články jsou překládány v celém regionu. Al-Ali dále říká, že tato myšlenka, že je to právě tak, protože lidé v tomto regionu navzájem sebou pohrdají, prosakuje dál a lidé se jí chytají. Jednou z obav je to, že tváří v tvář neustálému a hroznému krveprolití podél etnických a náboženských linií a vzhledem k převládajícímu utvrzování se o "sektářství", můžou generace skutečně začít věřit, že je to přirozený stav věci. A toto si vyžaduje vážné zkoumání politických příčin, než abychom historicky zkoumali sektářství na Blízkém Východu. Je lépe se řídit tím, že jde o falešné rozdělení napříč Blízkým Východem, které bylo vydolováno kolonizátory a diktátory a zvláště evropští okupanti byli dobří v tom, aby pěstovali slabosti a sociální nejednotnosti, než tím, že je to nějaký vrozený stav. Historik Ussama Makdisi , autor knihy o kultuře sektářství, napsal, že sektářství je projevem modernity. Jeho počátky leží na křižovatce evropského kolonialismu a osmanské modernizace v 19. století. Toto je ve hře i dnes, kdy novodobí tyrani vydělávají na etnických a náboženských rozdílech, když upřednostňují jednu část populace a staví ji proti druhé části. Tento sektářský styl a rétorika je samozřejmě využívána syrským prezidentem Bašárem al-Asada, ale je také užívána pro- americkým iráckým premiérem Nourím al-Malikím, jehož vláda je stále obviňována z užívání proti-teroristickým zákonům vůči sunnitské populaci. Al-Ali říká, že není pravda, že by sektářské vztahy byly pevné nebo předem nepřátelské. Linie se přelévají do násilí, jen když je s nimi manipulováno a o tom není pochyb. Nyní se toto objevuje v mnohem šírší záběru s tím, jak je tato oblast používána pro zástupnou válku. Zahraniční bojovníci, zbraně a různé formy boje zaplavují tyto národy, které by jinak byly mnohem schopnější nebo i nucenější dát zbraně stranou.

Můj otec a mnozí jemu podobní Iráčané často hovoří o pluralismu v jeho rodné zemi, která byla tak ne sebevědomá, což bylo možné každý den zpětně pozrovat. Sám sebe definuje jako Arab – Žid, oddělujíce svou identitu pomlčkou tak, že se zdá být jasná a bez rozporu. Identity, jako je ta jeho, byly ukované v různých časech, jsou historickými lekcemi, kterými jsme byli obdarováni, i když lidé odkazující na tolerantní doby na Blízkém východě, inklinují k tomu, aby byla viděna růžově, nostalgicky a náladově. Tím se zcela mění smysl o multikulturní historii regionu: To představuje cestu k tomu, co je možné; příliv a odliv, který vždy byli a stále jsou způsob života.

Fadi Daou, předseda společnosti Adyan v Bejrútu, na základě mezináboženské studie říká, že velmi časté používání nálepky "menšina " je ze své podstaty problematické. Konotace je, že identita a kultura jsou to, co je odlišné od ostatních ve společnosti. Když vezmete v úvahu "menšinové " označení aplikované na Palestince v Izraeli – na rodáky v této země, na pětinu obyvatel – bude okamžitě jasné zpolitizování a marginalizováni tohoto označení. Podle Daou je jedním z důsledků tohoto vyčlenění malých komunit učinit velmi bohaté dědictví soukromým pro danou komunitu, jako protiklad k bytí součástí národního rozmanitého a kolektivního dědictví, identity a kulturního kapitálu. Připomíná mi to Jacoba Lellouche, Tunisana, který v loňském roce otevřel první Židovské muzeum v zemi a představil kulturu této tuniské populace, která kdysi čítala 100000. Tuniští návštěvníci všech vyznání mu řekli, že mají pocit, že Tunisko bylo jako křeslo pouze se třemi nohami, a že po shlédnutí tohoto muzea, je obraz byl úplný. Když jsem psala knihu o židovské populaci na Blízkém východě, jedním z výsledků byla spousta dopisů z arabských zemí, které jsou nyní zbavené židovské populace, a ve všech se psalo totéž: „Vždy jsem si říkal, co se stalo se Židy, kteří kdysi žili v našem okolí." Definování menšiny jinak než jako „občany" přináší mnoho výhod pro tuto komunitu, ale i pro širší společnost, protože lidé nesoucí identitu s pomlčkou mají často schopnost vypořádat se lépe s rozdíly. Kultury, etnika, náboženské frakce nebo dokonce jen jazyky, které se mohou střetnout na ulicích, jsou pro menšiny na Blízkém východě často ukotvené ve stejné duši. Arméni v Sýrii, Koptové v Egyptě , arabští Židé v Tunisku, ti všichni mohou být nositeli stejného znaku: schopnosti intuitivně pochopit "druhého ", protože jejich vnější je určitým způsobem rovněž nedílnou součástí vnitřního. Jinými slovy tyto populace nejsou jen nějakým doplněk, ale prvkem v samotném procesu.

Některé menšinové komunity na Blízkém východě nutně hledají ochranu většinové skupiny u moci. To dává smysl, že když se komunita obává o svou vlastní budoucnost, bude o to usilovat. Ale Daou a další analytici tvrdí, že takové úsilí je kontraproduktivní. Podle nich je tohle je poslední bitva pro menšiny na Blízkém Východě, jejich poslední šance. Buď budou i nadále hledat ochranu, což bude k ničemu a oni skončí tak, že opustí oblast, nebo se zúčastní bitvy za občanství a uznání rozmanitosti ve společnosti. Toto je bitva, kterou stojí za to bojovat.

Je zřejmé, že první kroky a konkrétní výzvy musí přijít od muslimské většiny. Na celém světě jsou obvykle majoritní společnosti slepé v důsledku nedostatku zkušeností vyplívajících z každodenní reality, která je vlastní nečlenům dominantního kultury. Ujištění, že konflikty nejsou náboženské nebo na etnické bázi jako jsou ty vyhlášené některými syrskými rebely, prostě nestačí na zahnání obav, když křesťané včetně Arménů jsou zabíjení nebo přinuceni uprchnout a když extremističtí vůdci jim vyhrožují. Pokud jsou menšiny vehnány do krvavého sporu, tak už nelze tento spor jen tak přenést do politiky, aniž byl zastaven, aniž by došlo k pochopení, proč části menšinových komunit mohou cítit, že jejich nejlepší šancí na přežití je podporovat nebo alespoň neodporovat brutálním diktátorům. A je také nebezpečným omylem označovat celou minoritní komunitu jako loajální či příjemce konkrétního režimu.

Ale je tady věc, kterou analytici vždy vrací zpět a které je se třeba chopit: Populace po celém Středním Východě couvají zpět při sektářství a hledají sebemenší možnost, jak uniknout této zničující dynamice. Al-Ali říká, že pokud politická třída chtěla společnost, kde záleží mnohem méně na sektářství, najde mnoho posluchačů v široké komunitě. Společnost chce potlačit etnické sektářské napětí, ale politika není ochotna.

Navzdory všem krveprolití  průzkumy veřejného mínění v Iráku od roku 2003 ukazují, že lidé chtějí jednotnou zemi v rámci centralizovaného politického systému. Rozdělené identity a různorodá společnost může roztrhnout a rozmotat vlákna, která jsou svázaná dohromady, aby osvobodily také sebe. Ale, i když už jsou etnické a náboženské rozdíly jsou rozžhavené a slouží jako topivo k děsivějšímu utrpení a ke krutostem, které utápí Arabské země v krvi, přesto většina obyvatel hledá svobodu, spravedlnost a rovnost. Při hledání nějakých známek možné naděje, možných řešení, je podle Daou potřeba se spoléhat na tuto většinu. Jestliže akceptujeme teorii, jejíž podstatou je "věčná nenávist", pak je vlastně děláme pravý opak respektive to, že odsuzujeme tuto oblast k beznadějnému a věčnému utrpení.

(zkráceno podle al-jazeera.net)