Jdi na obsah Jdi na menu
 


Bílí "spasitelé" Arabů

 Bílí "spasitelé" Arabů

Tanya Goudsouzian

 "Všichni muži sní, ale ne stejně," píše T. Lawrence ve svých vzpomínkách na arabské povstání v letech 1916-1918. "Ti, kteří sní v noci v zaprášených zákoutích své mysli, se ve dne probouzejí, aby zjistili, že to je pomíjivý sen, ale tito denní snílci jsou nebezpeční lidé, protože se mohou na své sny podívat otevřenýma očima a učinit je skutečnými.“ Britský armádní důstojník, který vešel do dějin jako "Lawrence z Arábie", a později v roce 1952 se stal západním hrdinou  díky velkofilmu s hereckou hvězdou Petrem O'Toolem, inspiroval mnoho myslitelů Blízkého Východu.

A téměř století poté, co se údajně vedl 5.000 arabský beduínů na velbloudech přes poušť a zpět, aby bojovali za svou svobodu a důstojnost proti osmanským Turkům v osvobozeném Damašku, stovky mladých Evropanů se připojují k probíhajícímu "arabskému probuzení"  v bojích napříč Blízkým Východem. Každá osoba, která tam jde, má nějaké osobní důvody a možná náboženské … To znamená, že je tam hrstka dobrodruhů – druh lidí, kteří by se jinak stali žoldáci.

Jeremy Wilson, autor biografie T. Lawrence

Jsou tito dobrovolníci idealističtí snílci nebo nebezpeční muži?

Loni v dubnu, studie Kingovi fakulty v Londýně odhalila, jak se 600 lidí z 14 evropských zemích účastní konfliktu v Sýrii od té doby, kdy před třemi lety začal. Údaje zahrnují muslimské Evropany s rodovými vazbami na arabský svět, ale také nemuslimskou mládež bez žádných rodinných nebo kulturních vazeb na tento region. Skutečné členění zůstává nejasné, ale podle Mathieu Guidere, profesora islámských studií na Univerzitě v Toulouse ve Francii, jedná se okolo jedné třetiny - nejméně z 30 procent o konvertity, kteří nemají žádné vazby s arabským či muslimským světem. Motivace těchto západních dobrovolníků, kteří odcházejí ode všeho, co je pro ně známé a vstupují do ozbrojeného konfliktu v dalekých zemích, zůstává záhadou.

Pro Jeremy Wilsona, autobiografa Lawrence možné paralely spočívájí v osobním zázemí těchto bojových dobrovolníků. "Lawrence věděl, že se bude těžko začleňovat do britské společnosti, protože byl nemanželské dítě, což byl v té době zničující sociální a profesní handicap… Takže byl nedobrovolným outsider," říká Wilson.

Bojovali by (tito západní dobrovolníci) na Blízkém Východě, pokud by byli doma spokojení? Nemyslíme si, že by pokušení bylo pro každého tak silné. Každá osoba, která tam jde, musí mít osobní důvody – třeba náboženství, třeba některé hluboce zakořeněné politické přesvědčení, stejně jako zahraniční dobrovolníci, kteří bojovali v Španělské občanské válce. To znamená, že je tam hrstka dobrodruhů – druh lidí, kteří by se jinak stali žoldáci.

Duch francouzské revoluce

V Lawrencově případě tam byl také proti-francouzský pohled v době vrcholení první světové války. Ironicky podle francouzských zpravodajských zdrojů asi 220 mužů z Francie odešlo do Sýrie z toho 40 konvertitů k islámu, ale nikoliv tentokrát chránit francouzský kolonialismus, ale bojovat proti režimu v Damašku. Guidere, který se dotazoval bojovníků z cizích konfliktů po celé frankofonní Evropě, říká, že tito muži si pohrávali s tradičními francouzskými revolučními aspiracemi. Vysvětluje, že ve Francii existuje určité revoluční smyšlení, protože Francouzi byli od doby Francouzské revoluce zapojení do mnoha krvavých revolucí a každá generace se snaží vést svou vlastní. Problém je, že dnes zde není žádná ideologie nebo možnost tak činit, přestože v médiích a ve vzdělávacím systému je stále ještě mýtus revoluce velmi silný – myšlenka radikální změny světa prostřednictvím ozbrojeného odboje. Během 70tých let, kdy nebylo možné revoltovat ve Francii, aspirující francouzští "revolucionáři" odešli do Jižní Ameriky inspirováni legendárními postavami jako je Che. Guevara nebo Fidel Castro.

Soubor komentáře a analýz arabských povstání

Dnes takovými motivujícími prvky může být trekking na povstaleckých hotspotech v muslimském světě. Guidere říká, že pokud Guevara a Castro inspiroval předešlé generace, tak dnešní západní dobrovolníci, jako například v Belgii narozený Brian de Mulder (nyní Abu Qasem Brazili) našel  odpověď na své aspirace v politickém islámu a boji za něj. K tomu musíte se přidat skutečnost, že mladí Francouzi a Evropané obecně jsou právě nyní proti systému jako celku a chtějí radikálně změnit (globální) systém, protože s ním nejsou spokojeni ... A dnes zde není žádný ideologie, která by podpořila revoluci a nabídla možnost ozbrojeného povstání.

Guidere říká, že někteří mladí lidé mohou také být motivováni humanitárními důvody nebo touhou "zachránit" syrský lid, jak dodává, tak těch, kterých se toto týká, nenachází cestu uvnitř současné krize. Svobodná syrská armáda je odmítá, protože nechce mít problémy s evropskými vládami. Sekulární skupiny je také neakceptují. Jediné skupiny, které je vítají a cvičí je k boji jsou salafistické džihádistické skupiny. Ale ty od nich vyžadují, aby konvertovali k islámu, protože říkají, že bojují a umírají kvůli Bohu.

Brian McQuinn, výzkumník z Oxfordské univerzity, který vedl terénní výzkum v Misratě v Libyi během revoluce v roce 2011, tvrdí, že je důležité rozlišovat události v Sýrii od těch libyjských. Je jen velmi málo můžů, kteří bojovali v Libyi, a neměli rodinné vazby na tuto zemi, protože jednotlivci, kteří žili v Evropě nebo UK před začátkem revoluce většinou měli v Libyii rodiny…Sýrie může být něco jiného. McQuinn poukazuje na to, že motivace byla pestrá a osobní, ale rodinný důvod byl všem společný. Většina z nich měla rodinné příslušníky, kteří trpěli z rukou Kaddáfího vlády, a věřila jen v revoluci. Chtěli přispět k tomuto okamžiku libyjské historie a své vize o Libyi jako svobodné a demokratické zemi.

McQuinn je opatrný označení jakéhokoliv ozbrojeného boje vedeného muži, kteří shodou okolností jsou muslimové jako "džihád“. Dodává, že se to tak dělá a hraničí to s "orientalismem". "Technicky vzato džihád může být vyvolán pouze imámy a muslimskými učenci v zemi zapojené do něj a jako takový je omezen pouze na tuto zemi.

Bojovníci za svobodu nebo hledači slávy?

Mnoho mladých západní muži bojující v Libyi, Sýrii a jinde jsou vybaveni kamerami a jsou zdatní uživatelé sociálních médií, takže jejich hrdinské činy jsou široce vysílány. Někteří dosáhli okamžité slávy v důsledku jejich eskapády v zahraničí. Myslíte, že riskují, aby byli obviněni z toho, že hledají slávu?

Wilson poukazuje na to, že během první světové války Lawrencovy aktivity byly prakticky neznámé mimo velmi malý okruh britských důstojníků. Měl v úmyslu napsat knihu o taženích, kdyby přežil, protože chtěl být vždy spisovatelem. V jeho očích bylo arabské povstání nádhernou věcí.

Američan Matthew VanDyke (34) sám sebe popisuje jako revolučního aktivistu a bojového veterána z libyjské revoluce. Je to také dokumentární filmař a mediální komentátor, který se připojil k povstalcům v Libyi v roce 2011 před odchodem do Sýrie o rok později. V Sýrii začal "pomáhat revoluci, natáčet, radit rebelům a realizovat další projekty, o kterých mluvil veřejně. Říká, že měl motivy jak osobní, protože měl dobré libyjské přátele, které znal několik let a kteří potřebovali pomoc. A měl také ideologické důvody, protože procestoval region na motorce a viděl jaký vliv má autoritářství na zemi a na lidi. Dodává, že je křesťan a nikdy nekonvertoval, ačkoliv mu to rebelové nabízeli. VanDyke odmítá obvinění z toho, že je hledačem slávy nebo vzrušení a cituje své akademické zázemí a leta zkušeností v této oblasti v pozici analytika, mediálního komentátora a veřejného mluvčího.

Nyní a potom

Mezitím se v poslední době stalo několik nových knih o dědictví Lawrence velmi populárních a tento nový zájem je způsoben částečně díky současným katastrofickým událostem na Blízkém Východě. A je tak fér se ptát, zda Arabský svět za který Lawrence bojoval dosáhl své trvanlivosti a nyní přechází uvolnění? Wilson říká, že toho je víc, než připomenutí  se stého výročí světové války a narýsování hranic moderního Blízkého Východu.

Lawrence  si přisvojil dlouhodobý pohled na historii. Nikdy nevěřil, že konkrétní politická řešení zřízené v nových státech v Arabském světě budou trvat. Čekal, že státy se pokusí vyzkoušet různé formy vlády, až nakonec najdou něco, co je pouze pro ně. Hranice vytvořené na základě mapy Sykes-Picota, nebyly ty, které Lawrence doporučoval. Lawrence však nemohl předvídat dva faktory, které dominují v blízkovýchodní politice od roku 1930 - objev ropy na Arabském poloostrově a vznik  Státu Izrael.

Možná nejvhodnější poučení, které mohou západní bojovníci čerpat ze zkušeností původního "spasitele Arabů", je „Dávejte pozor, za co budete bojovat, protože konečný výsledek nemusí být to, co jste měli na mysli.“