Jdi na obsah Jdi na menu
 


Nová egyptská ústava pod taktovkou vyjímečného stavu

30. 8. 2013

Egyptská nově navržená ústava dovoluje návratu postav bývalého režimu Husní Mubáraka na politickou scénu a zakazuje formování politický stran na základě náboženství.

10 člený výbor ustanovil prozatímního prezidenta Adlí Mansúra, aby vyškrtnul 37 článků z ústavy roku 2012, která byla schválená za bývalého prezidenta Muhammada Mursího včetně článku 34 o „politické izolaci“ bývalých členů Mubárakova režimu.

Článek 55 byl upraven s tím, že občané mají právo formovat politické strany, ale nikoliv vyvíjet politickou aktivitu nebo formovat politické strany na základě náboženství.

Článek 2, který uváděl, že islám je státní náboženství a arabština oficiálním jazykem byl ponechán, ale byl zrušen článek 219, který toto blíže upřesňuje.

Kontroverzní článek 219 z ústavy roku 2012, který uváděl, že základy islámského práva se opírají o základních principy islámského práva a spolehlivé zdroje sunnitských právních, byl zrušen.

Stejně tak byl zkrácen článek 4 a vypuštěna věta, která dává právo výboru al-Azharu rozhodovat ve věcech islámského práva.

Článek, který dal prezidentovi plnou autoritu udělovat milost, byl omezen v novém návrhu ústavy s tím, že vyžaduje souhlas vlády.

Další hlavní změnou je omezení prezidentova práva vyhlásit válku. Nová ústava vyžaduje, aby prezident toto konzultoval s Národním výborem pro obranu a získal souhlas většiny poslanců parlamentu „před vyhlášením války nebo zapojením armádních jednotek mimo území státu“.

Článek 147, který dával prezidentovi právo ustanovovat a odvolávat civilní i vojenské zaměstnance, byl změněn a prezident má pouze pravomoc „zprostit služby“ (nikoliv odvolat) civilní a vojenské zaměstnance.

A zdá se, že zde budou další články, o kterých se již nebude tolik veřejně mluvit, jako například znemožnění demonstrování za účelem prezidenta.

Návrh ústavy bude během týdne předán 50 člennému výboru, který byl jmenován prezidentem, aby ústavu posoudil před tím, než bude vypsáno všeobecné referendum, po kterém budou následovat parlamentní volby.

Podle Al Ahram 50 člennému výboru dominují sekularisté (násirovci a nacionalisté), zatímco při sepisování ústavy z roku 2012 výboru dominovali islamisté. Někteří zástupci sekulárních stran doufají, že nová ústava bude prezentovat sekulární a proti islámské hodnoty, jak tvrdí například zástupci hnutí Tamarrud, kteří budou také do výboru přizváni. Někteří dokonce tvrdí, že by islamisté neměli být do výboru připuštěni a že po vypuštění článku 219, pochopí, že zde nemají místo. Přesto se oficiálně počítá, že za náboženský skupiny budou do výboru zcela jistě přizváni zástupci koptů a anglikánské církve a zástupce al-Azharu i ultrakonzervativní strany an-Núr. 

(zdroj: al-Ahrám, al-Arabiya)